จัดการบัญชีผู้เข้าใช้งาน

ประเภทผู้เข้าใช้งาน
ชื่อบัญชีผู้เข้าใช้งาน
ชื่อกลุ่มผู้เข้าใช้งาน
อีเมล์
สถานะ
ลำดับ ชื่อบัญชีผู้เข้าใช้งาน กลุ่มผู้เข้าใช้งาน อีเมล์ ประเภท สถานะ วันที่บันทึก ไฟล์แนบ แก้ไข
1 บัญชีผู้เข้าใช้งาน #1 กลุ่มบริษัท example@gmail.com บริษัท ใช้งาน 03/09/2018
2 บัญชีผู้เข้าใช้งาน #2 กลุ่มนายหน้า example@outlook.com บริษัท ใช้งาน 03/09/2018
3 บัญชีผู้เข้าใช้งาน #3 กลุ่มเจ้าหน้าที่ 1 example@outlook.com เจ้าหน้าที่ ใช้งาน 03/09/2018
4 บัญชีผู้เข้าใช้งาน #4 กลุ่มเจ้าหน้าที่ 2 example@outlook.com เจ้าหน้าที่ ใช้งาน 03/09/2018
5 บัญชีผู้เข้าใช้งาน #5 กลุ่มเจ้าหน้าที่ 2 example@outlook.com เจ้าหน้าที่ ใช้งาน 03/09/2018
  • แสดง
  • รายการ / หน้า