จัดการประเภทผู้ขาย

ชื่อประเภทผู้ขาย
วันที่สร้าง
วันที่แก้ไข
สถานะ
ลำดับ ชื่อประเภทผู้ขาย วันที่สร้าง วันที่แก้ไข สถานะ แก้ไข ลบ
1 บริษัท DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ใช้งาน
2 นายหน้า DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ใช้งาน
3 ธนาคาร DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ใช้งาน
4 xxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ไม่ใช้งาน
  • แสดง
  • รายการ / หน้า