จัดการสิทธิ์การใช้งาน

ชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน
สถานะ
วันที่สร้าง
วันที่แก้ไข
ลำดับ ชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน แก้ใขกลุ่มผู้ใช้งาน จัดการเมนูและสิทธิ์ จัดการผู้ใช้งาน สถานะ วันที่สร้าง วันที่แก้ไข ลบ
1 แก้ไขข้อมูลทะเบียน # # ใช้งาน 03/09/2019
2 เพิ่มแก้ไขผลิคภัรฑ์ประกันภัย # # ใช้งาน 03/09/2018
3 เพิ่มแก้ไขความรู้ประกันภัย # # ใช้งาน 03/09/2018
4 เพิ่มแก้ไขลบความรู้ประกันภัย # # ใช้งาน 03/09/2018
5 เพิ่มแก้ไขลบผลิตภัณฑ์ประกันภัย # # ใช้งาน 03/09/2018
  • แสดง
  • รายการ / หน้า