จัดการ File Type

เงื่อนไขการค้นหา

ประเภทไฟล์ File Type
วันที่สร้าง
วันที่แก้ไข
สถานะ
ลำดับ ประเภท File Type File Type วันที่สร้าง วันที่แก้ไข สถานะ แก้ไข ลบ
1 Image JPG DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ใช้งาน
2 Image GIF DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ใช้งาน
3 Document DOC DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ใช้งาน
4 Document XLSX DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ไม่ใช้งาน
5 Document PDF DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ไม่ใช้งาน
6 Media AVI DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ไม่ใช้งาน
  • แสดง
  • รายการ / หน้า