จัดการ Error message

เมนูหลัก
เมนูย่อย
ปุ่ม
Error message (TH)
Error message (EN)
ลำดับ เมนูหลัก เมนูย่อย ปุ่ม Error message (TH) Error message (EN) วันที่สร้าง วันที่แก้ไข แก้ไข ลบ
1 รายงาน ค้นหา กรุณากรอกข้อมูล(*)ให้ครบถ้วน 09/01/2019
2
3
4
5
  • แสดง
  • รายการ / หน้า