เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบแบบประกันภัย

ประเภทแบบประกันภัย
รหัสแบบประกันภัย
ชื่อบริษัทประกันภัย
ชื่อแบบประกันภัย (TH)
ชื่อแบบประกันภัย (EN)
เว็บไซต์(ขายของออนไลน์)
แอพพลิเคชั่น

เพศ
อายุ
ถึง
เบี้ยประกันภัย
ลำดับ เพศ อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัย ลบ
1 ชาย / หญิง 0-30 3,000 บาท/ปี
2 หญิง 31-40 3,500 บาท/ปี
3 ชาย 41-60 4,000 บาท/ปี
4 ชาย 61-70 4,000 บาท/ปี
5 ชาย 61-70 4,500 บาท/ปี
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง เสียง การพูด ออกเสียง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.2)
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
การรักษาพยาบาล
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
อุบัติเหตุสาธารณะ
เอกสารแนบท้าย จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การแข่งกีฬาอันตราย
การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดย สายการบินพาณิชย์
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน ก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
การก่อการร้าย
การจำกัดความรับผิดกรณีถูกฆาตกรรมหรือถูก ทำร้ายร่างกาย
ค่าใช้จ่ายทันตกรรม
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุในวันหยุด ราชการ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุในวันหยุด นักขัตฤกษ์
ค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย หรืออุปกรณ์ ค้ำยัน
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
อื่นๆ
ช่องทางการขาย
สถานะ