เปรียบเทียบแบบประกันภัย

เงื่อนไขการค้นหา

ประเภทแบบประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ประเภทแบบประกันลดหย่อนภาษี
สถานะ
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
Infomotion
ลำดับ ชื่อบริษัท/นายหน้า/ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ ชื่อบริษัทประกันภัย ประเภทแบบประกันภัย ชื่อแบบประกันภัย ประเภทแบบประกันลดหย่อนภาษี วันที่นำข้อมูลเข้าระบบ วันที่ไม่ใช้งาน สถานะ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ แก้ไข ลบ
1 บริษัท เอเซียอาคเนย์ จำกัด ทิพยประกันภัย 02/01/2019 ใช้งาน อนุมัติ
2 บริษัท มาลิสา จำกัด เทเวศน์ประกันภัย 04/01/2019 04/01/2019 ใช้งาน ไม่อนุมัติ
3 บริษัท เลิศผล จำกัด วิริยะประกันภัย 04/01/2019 ใช้งาน ไม่อนุมัต
4 นาย สมคิด ดีเริศ เทเวศน์ประกันภัย 04/01/2019 ไม่ใช้งาน ไม่อนุมัติ
  • แสดง
  • รายการ / หน้า