ห้างทอง
วันนี้ ซื้อ ขาย
ลดลง
19300 19400
เพิ่มขึ้น
19300 19400
ณ วันที่ 14/5/62 15:10
บาท/ลิตร
gasoline 95
36.56
gasohol 91
28.88
gasohol 95
29.88
gasohol e20
26.88
gasohol e85
20.88
27.88
31.39
บาท/กิโลกรัม
NGV
36.56
อัตราการแลกเปลี่ยน
ธนาคาร ซื้อ ขาย
bank01
31.2 30.2
bank02
31.2 30.2
bank03
31.2 30.2
bank04
31.2 30.2
bank05
31.2 30.2
22 เมษายน 2562