เติมเต็มความสุขเรื่องบ้าน...กับไอแบงก์

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ผลิตภัณฑ์และ

+ ดูทั้งหมด

บริการ

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและ
ทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและ
ทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
  • สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
  • สำหรับสถาบันการเงิน
+ อัตราผลตอบแทนเงินฝากทั้งหมด

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

วงเงิน (บาท)

50.000 1.000.000

ระยะเวลา (ปี)

50.000 1.000.000

ข่าวสารและ

ประกาศ

+ ดูทั้งหมด

23 มีนาคม 2562

share
“ไอแบงก์” ครบรอบ 16 ปี

ปลอดภัยมากขึ้น ตามมาตรฐานสากล

23 มีนาคม 2562

share
“ไอแบงก์” ครบรอบ 16 ปี

ปลอดภัยมากขึ้น ตามมาตรฐานสากล

23 มีนาคม 2562

share
“ไอแบงก์” ครบรอบ 16 ปี

ปลอดภัยมากขึ้น ตามมาตรฐานสากล