นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง