สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่
ปี

คำชี้แจงกราฟ

  • กราฟแสดงรายการคำสั่งจากผู้บริหารในแต่ละด้าน
  • สามารถเลือกการแสดงข้อมูลเป็นแบบรายปี
  • ด่วนที่สุด
  • ด่วนมาก
  • ด่วน
  • ปกติ