• ๑๐๔ปี

  ธนาคารออมสิน_1

  มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม_1
 • ๑๐๔ปี

  ธนาคารออมสิน_2

  มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม_2
 • ๑๐๔ปี

  ธนาคารออมสิน_3

  มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม_3
แนะนำ
อัตรา / ดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 32.53 33.17
AUD 42.57 40.02
EUR 52.78 52.45
ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • เพื่อเรียก
  0.50%
 • ประจำ 6 เดือน
  1.15%
 • ประจำ 3 เดือน
  1.55%
 • สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
 • สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 • สำหรับสถาบันการเงิน
ข่าวธนาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์