บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (IT Innovation)

ในฐานะผู้นำที่ไม่เคยหยุดสร้างและพัฒนาบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบรับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปของโลกธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่นให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบ Business Solution ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิผลที่ลูกค้าพึงได้รับประโยชน์สูงสุด เราร่วมสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้ลูกค้าทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างมั่นคง