ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

เพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

จังหวัดเพชรบุรี
  • นักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติการคนหาและกูภัยในพื้นที่ป่า กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 32 คน ...
จองที่พัก
วันเชคอิน
วันเชคเอาท์
จำนวนห้องพัก
จองสนามกอล์ฟ
วันเชคอิน
วันเชคเอาท์
จำนวนห้องพัก