บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
imgติดต่อ OKMD img
สำนักงานผู้อำนวยการ

69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 101400

โทรศัพท์ : 02-105-6500 ต่อ 447

แฟกซ์ : 02-105-6556

imgชื่อ :
imgอีเมล์ :
imgเบอร์โทร :