ข่าวประชาสัมพันธ์

01
Thailand Energy Awards 2014
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 เชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานดีเด่นด้านพลังงานระดับประเทศ เผยผลการดำเนินโครงการฯ 15 ปี
02
รมว.พน.ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงานฯ
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 เชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานดีเด่นด้านพลังงานระดับประเทศ เผยผลการดำเนินโครงการฯ 15 ปี
03
การประชุม กบง.
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 เชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานดีเด่นด้านพลังงานระดับประเทศ เผยผลการดำเนินโครงการฯ 15 ปี
04
บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 เชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานดีเด่นด้านพลังงานระดับประเทศ เผยผลการดำเนินโครงการฯ 15 ปี